Производство на инструментални екипировки

Шприцване на пластмасови изделия

Фирма „Видира” има над 15 години комбиниран опит в проектирането, разработването и производството на потребителски инструментални екипировки- шприцформи и щанци.

Предлагаме уникални решения за вашия продукт. Ние от Видира сме в състояние да отговорим бързо на нуждите ви с изработката на инструментална екипировка .Производството ни на шприцформи и щанци е с изключителна прецизност в най-кратък срок.

Във Видира разработваме проектите си в различни CAD формати.

Ние също така работим и по "стария начин " с вашите мостри, скици, модели, части или съществуващи форми . Производственият цикъл е напълно затворен – от проектирането и конструирането на съответната инструментална екипировка, до крайния продукт. На всеки един от етапите се осъществява строг контрол, като допускане на компромиси в качеството не се позволява.

Друго нещо, което е главно за нас и стои на първо място е качеството в обслужване на клиента ни.

Инженерните ни услуги включват:

  • Разработване на продукти
  • Прототипи и модели
  • Материали за оценяване
  • Mеханичен дизайн включително моделиране 3D
  • Анализ на проектираната форма
  • Нашият екип от проектанти, има десетилетия опит на проектиране.

Богатата техническа база на Инструментало-механичния цех, обезпечава производството на широка гама от метални и пластмасови изделия, със съответната инструментална екипировка.

Екипът от специалисти непрекъснато следи динамиката на пазара, по отношение на всички нововъведения и се стреми към тяхното своевременно внедряване в производството.

Ние изпълняваме и шприцване на пластмасови детайли с инструменти на клиента.

Затвори