Укрепващи скоби за тръби, шлаух и електрически кабели - пластмасови

Наименование Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
Пластмасова скоба за тръби и шлаух 5279 ВСШ 2×Ø13.5 брой 100 1200
5276 ВСШ 2×Ø16 брой 80 960
5258 ВСШ 2×Ø23 брой 60 720
7584 ВСШ 2×Ø28 брой 40 480
Пластмасова скоба за тръби и шлаух 5491 ВСШ 1×Ø13,5 брой 200 2400
5490 ВСШ 1×Ø16 брой 150 1800
5488 ВСШ 1×Ø23 брой 100 1200
Скоба за кабелни трасета 5492 ВСКТ 1×80 брой 50 600
Дюбел за ел. кабел 3699 ВДЕС L48/3-9 брой 400 3200
5716 ВДЕС L48/10-13 брой 350 2800
8896 ВДЕС L62/15-20 брой 150 1200
НОВО Дюбел за мостов кабел 4562 ВДМК - 2.5 брой 400 3200
4561 ВДМК - 4 брой 350 2800
НОВО Дюбел за кабелни превръзки до 7мм 4677 ВДКП брой 500 4000
кликнете за повече информация Пластмасова скоба за тръби и шлаух
кликнете за повече информация Пластмасова скоба за тръби и шлаух
кликнете за повече информация Скоба за кабелни трасета
кликнете за повече информация Дюбел за ел. кабел
кликнете за повече информация Дюбел за мостов кабел
кликнете за повече информация Дюбел за кабелни превръзки до 7мм
Затвори